Мени

Рекордниот број од 1,8 милијарди млади луѓе денес претставува огромна можност да се трансформира иднината. Д-р Бабатунде Осотимехим- извршен директор на УНФПА

Вести

Младинско учество во Националната стратегија за сексуално и репродуктивно здравје

Младинско учество во Националн

Мрежата на младински организации Y-PEER Македонија по покана на Министерство за здравство
ПОВИК ЗА СТАЖИРАЊЕ

ПОВИК ЗА СТАЖИРАЊЕ

Младинската мрежа Y-PEER Македонија по покана на Y-PEER интернационалниот институт за млад
ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ТРЕНИНГ

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ИНТЕРНАЦИО

Младинската мрежа Y-PEER Македонија по покана на Y-PEER ресурсниот центар за Источна Европ

Галерија

Оваа веб страница е изготвена со поддршка од Фондот за население на Обединетите нации (УНФПА) во рамките на под-регионалната кампања „ Youth Voices” која во Македонија се имплементира под името „Идеите ги споделувам гласно“. Мислењата и ставовите искажани на оваа веб страница не ги претставуваат мислењата и ставовите на донаторите или други придружни организации.